Yurtdışı seyahatinde yaşanabilecek hukuki sorunlar

Yurtdışı seyahatleri yabancı bir ülkede bulunmuş olmanın verdiği heyecan ve endişeli durumlarla beklenmedik talihsizliklere dönüşebilir. Yurtdışı seyahatine hazırlanmadan evvel bir seyahat ve sağlık sigortası yapılmalı, yaşanan bir hukuki olayda irtibata geçilebilecek elçilik ve konsolosluk numaraları kaydedilmelidir. Hatta bir sorunla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini önceden belirlenmelidir.

Kayıp eşya/ pasaport ya da bavulun zarar görmesi durumunda:

–  Bir pasaportun çalınması durumunda bulunan ildeki polis merkezine başvurulması ve pasaportun kayıp olduğuna dair belge alınması gerekmektedir. Böylece bu bildirim yapıldığında pasaportun üçüncü şahıslarca yasadışı kullanımı halinde pasaport sahibi kişinin haklarının zarar görmesi engelleyecektir. Daha sonrasında bu belge ile en yakın Büyükelçiliğe /Başkonsolosluğa gidilerek yeni pasaport başvurusu yapılabilir veya Türkiye’ye dönüşü temin edecek geçici pasaport alınabilir.

 

–  Yüksek miktarda bir paranın ya da değerli bir eşyanın çalınması durumunda, yerel polise başvurulması ve gerektiği durumda bir avukat tutulması gerekmektedir. Olayın olduğu yere en yakın polis karakoluna yazılı şikâyette bulunarak, çalınan eşya, para ve değerli kâğıtların listesini de içeren tutanağın alınması gerekmektedir. Bazı ülkelerde polis şikâyet almak istemeyebilir ve en yakın Türk Temsilciliğine yönlendirebilir. Böyle bir durumda ısrarcı olunarak tutanağın polisten alınması hakkın korunmasına yönelik bir delil elde edilmesi bakımından daha faydalıdır.

 

–  Kredi kartının veya seyahat çekinin çalınması- kaybolması durumunda derhal bankayla temasa geçerek kartın veya çeklerin iptali için talepte bulunulmalıdır. Paranın çalınması durumunda yurtdışı kurumlarından borç alınamayacağı için kişinin yakınıyla temasa geçmesi daha verimli bir çözüm yoludur.

 

–  Seyahat sigortası ile geç kalınan, kayıp olan veya hasar gören bavullar güvence altına alınmaktadır. Çünkü bavulların içerisinde önemli eşyalar olabileceğinden bavullar da sigorta kapsamında bulunmaktadır. Sigorta aracılığı ile kayıp bavulun yeri araştırılır ve ulaştırılma işlemleri gerçekleştirilir.

 

Bir Suçun Mağduru Olma – bir suçla karşı karşıya kalma durumunda:

–  Herhangi bir suçun mağduru olma durumunda büyükelçiliğe veya konsolosluğa giderek şahsi hakların savunulması için avukat ihtiyacını belirtmek gerekir. Kurumlar avukat veya tercüman bulunması için gerekli işlemleri yapacaklardır. Kişi eğer fiziki olarak bir zarar görmüşse, zarar gördüğü ülkede maddi- manevi tazminat davası açabilir.

 

–  Tutuklanma durumunda ilgili durumun ivedi olarak ilgili Türk temsilciliğine bildirilmesi gerekmektedir. Konsolosluk/ Elçilik böyle bir durumda tutuklanma durumunu veya alınan cezaları resmi merciler aracılığıyla Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlara bildirir. Kişi hapiste kaldığı süre boyunca manevi olarak elçiliklerden destek alabilir. Elçilik aracılığıyla avukat temin edip yurtdışındaki seyahatte açılan dava sürecinde gerekli hukuki desteği alabilir.

Sağlık Sorunu yaşanması durumunda:

–  Ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt dışına seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir seyahat sağlık sigortası vardır. Seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi içinde meydana gelmesi kaydıyla, sigortalı kişiye poliçede belirtilen teminatlar sağlanır.

 

–  Ancak yurt dışında farklı sistemlerle karşılaşıldığından ülkemizde uygulanan sağlık sigortası yurtdışında geçerli olmayabilir. Fakat seyahat sağlık sigortası mevcut olması durumunda güvenli bir şekilde hastaneye nakil olma durumu söz konusu olur. Eğer nakil olunan hastanede gerekli donanım ve ekip yoksa başka bir sağlık kurumuna aktarım yapılır. Yazılan reçete ve ilaçların ücreti de sigorta aracılığıyla karşılanır. Yurtdışında seyahatinde yaşanan sağlık sorununda gerekli tüm ihtiyaçlar sigortadan karşılanacağı için yola çıkmadan önce sigorta yapılması gerekmektedir.

 

–  Hastaneye yatırılma durumu olduğunda o ülkede bulunan Büyükelçiliğe, Başkonsolosluğa ya da Bakanlığa bilgi verilmelidir. Böyle bir durumda gerekli işlemler ve bildirimler yapılacaktır.

 

–  Yurtdışında alınan tedaviye ilişkin tüm yazılı bilgi, tahlil sonuçları ve reçeteleri saklanması gerekmektedir.

 

–  Tedavi süreci bittikten sonra seyahatin devamının gerçekleşmeyeceği tespit edilmesi durumunda ülkeye geri dönüş olabileceğinden mevcut biletin tarihinin değiştirilmesi gerekmektedir. Değişimin akabinde bilete ödenebilecek cezai şart oluşacaktır. Seyahat sağlık sigortasında cezai şartın ödenmesinden bilet teminine kadar tüm haklar güvence altına alınmaktadır.