Alexandria Troas

İlk metropollerden biri; İstanbul ile yarışmış, Bizans’a başkent olmak için! ALEXANDRIA TROAS Çift girişli limanı ile özel! Devasa granit sütunlar, buradan gönderilmiş Roma’ya! Dünya nüfusu kırk milyon iken burası on binler seviyesinde; önemli metropollerden biri; döneminde! ‘Alexandria Troas’… ‘Büyük İskender’in ani ölümü ile olağanüstü boyutlardaki imparatorluk topraklarında bir yönetim boşluğu oluşmuş! Sonrasında; ‘İskender’in önemli komutanları…